Lielākās pilsētas Latvijā

Latvijā ir 81 pilsēta: 10 valsts pilsētas (valstspilsēta) un 71 novadu pilsēta (novada pilsēta). Lielākās Latvijas pilsētas ir Rīga (615 tūkst.), Daugavpils (79 tūkst.), Liepāja (67 tūkst.), Jelgava (55 tūkst.) un Jūrmala (51 tūkst.). Mazākā pilsēta ir Durbe ar tikai 492 iedzīvotājiem 2023. gadā. Latvija ir piemērs valstij ar primātu pilsētu, t.i., lielākā pilsēta ir … Read more

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās

Iedzīvotāju skaita izmaiņu karte Latvijas pilsētās no 2000. līdz 2023. gadam. Latvijā ir 81 pilsēta un lielākā daļa no tām ir zaudējušas iedzīvotājus kopš 2000. gada. Pilsētas, kas šajā periodā ir pieaugušas, pārsvarā atrodas ap Rīgas galvaspilsētu: Mārupi (+393%) ), Ikšķile (+114), Baldone (+78%), Ādaži (+75%), Baloži (+73%). Subate (-46%), Ape (-43%), Strenči (-42%) kopš … Read more

Population change in Latvia’s cities

Map of population change in Latvia’s cities from 2000 to 2023. There are 81 cities in Latvia and most of them have lost population since 2000. Cities that have grown in this period are mostly located around the capital city of Riga: Marupe (+393%), Ikskile (+114), Baldone (+78%), Adazi (+75%), Balozi (+73%). Subate (-46%), Ape … Read more

Largest cities in Latvia

There are 81 cities and towns in Latvia: 10 state cities (valstspilsēta) and 71 municipality towns (novada pilsēta). Largest cities in Latvia are Riga (615k), Daugavpils (79k), Liepaja (67k), Jelgava (55k) and Jurmala (51k). The smallest city is Durbe with only 492 inhabitants in 2023. Latvia is an example of a country with a primate … Read more

Rīgas veloceliņu karte

Riga cycling routes, Rīgas veloceliņi

Rīgas veloceliņu karte ir parādīti esošie velomaršruti Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Centrā ir daudz veloceliņu, kas ved arī jūras virzienā. Rīgas veloceliņu karte: Rīga, Latvijas galvaspilsēta, ir ne tikai kultūras un vēstures šūpulis, bet arī modernas pilsētplānošanas paraugs, kurā arvien vairāk tiek domāts par iedzīvotāju un apmeklētāju ērtībām, ieskaitot velosipēdistus. Pēdējos gados Rīga ir ieguldījusi ievērojamus … Read more