Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās

Iedzīvotāju skaita izmaiņu karte Latvijas pilsētās no 2000. līdz 2023. gadam. Latvijā ir 81 pilsēta un lielākā daļa no tām ir zaudējušas iedzīvotājus kopš 2000. gada. Pilsētas, kas šajā periodā ir pieaugušas, pārsvarā atrodas ap Rīgas galvaspilsētu: Mārupi (+393%) ), Ikšķile (+114), Baldone (+78%), Ādaži (+75%), Baloži (+73%). Subate (-46%), Ape (-43%), Strenči (-42%) kopš 2000.gada ir zaudējuši vairāk nekā 40 procentus iedzīvotāju. Piezīme: dažām pilsētām kopš 2000.gada ir mainītas administratīvās robežas, tomēr iedzīvotāju dati to neņem vērā.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās

Avots: Statistics Latvia