Rahvastiku muutus Eesti linnades

Eesti linnade rahvastikumuutuse kaart aastatel 2000-2023. Eestis on 47 linna. Enamik neist on kaotanud rahvaarvu alates 2000. aastast, välja arvatud Tallinn (+13,8%) ja mõned linnad selle ümbruses: Saue (+23,8%), Keila (+16,5%), Maardu (+0,9%). Eesti kirdeosas asuv Pussi on alates 2000. aastast kaotanud -53,4% oma elanikkonnast. Märkus: mõne linna halduspiire on muudetud alates 2000. aastast, kuid … Read more

Eesti suurimad linnad

Eestis on 47 linna. 2023. aasta seisuga on Eesti suurimad linnad Tallinn (456 tuhat), Tartu (97,6 tuhat), Narva (53,6 tuhat) ja Pärnu (41,4 tuhat). Väikseim linn on Kallaste 652 elanikuga. Eesti on näide primaatlinnaga riigist, st suurim linn on kordades suurem kui suuruselt teine: Tallinn 456 tuhandega vs Tartu 97 tuhandega. Pealinnas Tallinnas elab ligikaudu … Read more

Lielākās pilsētas Latvijā

Latvijā ir 81 pilsēta: 10 valsts pilsētas (valstspilsēta) un 71 novadu pilsēta (novada pilsēta). Lielākās Latvijas pilsētas ir Rīga (615 tūkst.), Daugavpils (79 tūkst.), Liepāja (67 tūkst.), Jelgava (55 tūkst.) un Jūrmala (51 tūkst.). Mazākā pilsēta ir Durbe ar tikai 492 iedzīvotājiem 2023. gadā. Latvija ir piemērs valstij ar primātu pilsētu, t.i., lielākā pilsēta ir … Read more

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās

Iedzīvotāju skaita izmaiņu karte Latvijas pilsētās no 2000. līdz 2023. gadam. Latvijā ir 81 pilsēta un lielākā daļa no tām ir zaudējušas iedzīvotājus kopš 2000. gada. Pilsētas, kas šajā periodā ir pieaugušas, pārsvarā atrodas ap Rīgas galvaspilsētu: Mārupi (+393%) ), Ikšķile (+114), Baldone (+78%), Ādaži (+75%), Baloži (+73%). Subate (-46%), Ape (-43%), Strenči (-42%) kopš … Read more

Population change in Latvia’s cities

Map of population change in Latvia’s cities from 2000 to 2023. There are 81 cities in Latvia and most of them have lost population since 2000. Cities that have grown in this period are mostly located around the capital city of Riga: Marupe (+393%), Ikskile (+114), Baldone (+78%), Adazi (+75%), Balozi (+73%). Subate (-46%), Ape … Read more

Largest cities in Latvia

There are 81 cities and towns in Latvia: 10 state cities (valstspilsēta) and 71 municipality towns (novada pilsēta). Largest cities in Latvia are Riga (615k), Daugavpils (79k), Liepaja (67k), Jelgava (55k) and Jurmala (51k). The smallest city is Durbe with only 492 inhabitants in 2023. Latvia is an example of a country with a primate … Read more

Population change in Estonia’s cities

Map of population change in Estonia’s cities during 2000-2023. There are 47 cities in Estonia. Most of them have lost population since 2000, except Tallinn (+13.8%) and a few cities around it: Saue (+23.8%), Keila (+16.5%), Maardu (+0.9%). Pussi in the northeastern part of Estonia has lost -53.4% of its population since 2000. Note: some … Read more

Largest cities in Estonia

There are 47 cities in Estonia. As of 2023, largest cities in Estonia are Tallinn (456k), Tartu (97.6k), Narva (53.6k) and Parnu (41.4k). The smallest city is Kallaste with 652 inhabitants. Estonia is an example of a country with a primate city, i.e. the largest city is several times larger than the second largest one: … Read more

Russia map

Russia is the largest country in the world, occupying around one sixth of the total land mass. It has a land border with 14 countries and a coastline of 3 oceans. Such a large country has a variety of distinct natural regions. In the map below, the largest rivers and lakes are named, as well … Read more

Population of London boroughs in 2021

Population of London boroughs in 2021: total population of London in was 8 799 800. The most populous boroughs were Croydon (390 506), Barnet (389 300), Ealing (366 127), Newham (350 626). The least populous is the City of London with population of 8618. However, the low resident population of the City is because of … Read more