Rahvastiku muutus Eesti linnades

Eesti linnade rahvastikumuutuse kaart aastatel 2000-2023. Eestis on 47 linna. Enamik neist on kaotanud rahvaarvu alates 2000. aastast, välja arvatud Tallinn (+13,8%) ja mõned linnad selle ümbruses: Saue (+23,8%), Keila (+16,5%), Maardu (+0,9%). Eesti kirdeosas asuv Pussi on alates 2000. aastast kaotanud -53,4% oma elanikkonnast. Märkus: mõne linna halduspiire on muudetud alates 2000. aastast, kuid … Read more

Eesti suurimad linnad

Eestis on 47 linna. 2023. aasta seisuga on Eesti suurimad linnad Tallinn (456 tuhat), Tartu (97,6 tuhat), Narva (53,6 tuhat) ja Pärnu (41,4 tuhat). Väikseim linn on Kallaste 652 elanikuga. Eesti on näide primaatlinnaga riigist, st suurim linn on kordades suurem kui suuruselt teine: Tallinn 456 tuhandega vs Tartu 97 tuhandega. Pealinnas Tallinnas elab ligikaudu … Read more

Population change in Estonia’s cities

Map of population change in Estonia’s cities during 2000-2023. There are 47 cities in Estonia. Most of them have lost population since 2000, except Tallinn (+13.8%) and a few cities around it: Saue (+23.8%), Keila (+16.5%), Maardu (+0.9%). Pussi in the northeastern part of Estonia has lost -53.4% of its population since 2000. Note: some … Read more

Largest cities in Estonia

There are 47 cities in Estonia. As of 2023, largest cities in Estonia are Tallinn (456k), Tartu (97.6k), Narva (53.6k) and Parnu (41.4k). The smallest city is Kallaste with 652 inhabitants. Estonia is an example of a country with a primate city, i.e. the largest city is several times larger than the second largest one: … Read more